Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony danych osobowych Barbara Sośnicka - Pawińska

Zakres działalności:

 Pełna dokumentacja ochrony danych osobowych:

 • Polityka Bezpieczeństwa
 • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Identyfikacja zbiorów danych osobowych
 • Rejestr zbiorów danych osobowych
 • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i ewidencja upoważnień
 • Oświadczenia o zachowaniu poufności
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 • Szkolenia z ochrony danych osobowych - wewnętrzne i zewnętrzne

 • Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

 • Zgłoszenia do rejestrów GIODO